Privacybeleid

Algemene voorwaarden

PRIVACYBELEID - CLOUD B

Dit is de website van Cloud b, Inc.

Klik hier om ons een e-mail te sturen of stuur ons een fax op 310-781-3834.

Probeer alle problemen op te lossen via de website, per e-mail of fax. Als u ons nadien toch nog wil contacteren per telefoon, dan kan dat op 310-781-3833.

Informatie die we verzamelen en hoe die wordt gebruikt
Voor elke bezoeker van onze webpagina herkent onze website niet automatisch informatie betreffende het domein of e-mailadres, IP-adres of navigatie-informatie.

Als u op zoek bent naar extra informatie of online een aankoop wil doen bij ons, dan kunt u e-mails ontvangen over onze online specials en andere evenementen. Als u deze e-mails niet meer van ons wil ontvangen in de toekomst, dan kunt u ons dat laten weten door ons een e-mail te sturen op het bovenstaande adres en ons mee te delen dat u geen e-mails meer wil ontvangen van ons bedrijf. We verkopen nooit e-mailadressen aan of verhandelen ze niet met andere bedrijven.

Als u ons online uw postadres achter laat, dan kan u af en toe post van ons ontvangen met informatie over nieuwe producten en diensten of aankomende evenementen. Als u deze post niet meer van ons wil ontvangen in de toekomst, dan kunt u ons dat laten weten door ons een e-mail te sturen op sales@cloudb.com. We verkopen nooit postadressen aan of verhandelen ze niet met andere bedrijven.

Personen die online hun telefoonnummer achterlaten kunnen we mogelijk telefonisch contacteren betreffende informatie over bestellingen die ze online hebben geplaatst, nieuwe producten en diensten of aankomende evenementen. Als u dit soort telefoontjes niet meer van ons wil ontvangen in de toekomst, dan kunt u ons dat laten weten door ons een e-mail te sturen op het bovenstaande adres.

Uw informatie bijwerken
Op aanvraag geven we bezoekers van de site de kans om toegang te krijgen tot hun unieke identificatie-informatie (bv. klantnummer of wachtwoord) die we over hun bewaren, inclusief transactie-informatie (bv. aankoopdatums, bedragen en soorten aankopen) of contactinformatie (bv. naam, adres, telefoonnummer). Klanten kunnen toegang krijgen tot deze informatie of deze informatie laten verbeteren door ons een e-mail te sturen op het bovenstaande adres.

Beveiliging
We proberen steeds de industriestandaarden op vlak van encryptietechnologieën te gebruiken bij het overbrengen en ontvangen van consumentengegevens die worden uitgewisseld met onze site. Wanneer we bepaalde soorten van gevoelige informatie zoals financiële informatie overdragen of ontvangen, verwijzen we bezoekers door naar een beveiligde server en zullen we bezoekers op de hoogte brengen via een pop-up scherm op onze site. We hebben voldoende veiligheidsmaatregelen genomen in onze fysieke faciliteiten tegen verlies, misbruik of wijziging van de informatie die we van u op onze site hebben verzameld.

Gebruik van cookies
We maken gebruik van cookies om informatie over uw sessie op te slaan, zoals bijvoorbeeld de items die consumenten toevoegen aan hun winkelwagentje.

Reclameservers
We werken niet samen of hebben geen speciale relaties met reclamebedrijven.

Links naar andere sites
Cloud b kan hier en daar links bevatten naar andere sites. Wees u ervan bewust dat Cloud b niet verantwoordelijk is voor de privacy-praktijken van deze andere sites. We moedigen u aan om hiervan bewust te zijn wanneer u onze site verlaat en om de privacy-verklaringen te lezen van elke website die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. Deze privacy-verklaring is enkel en alleen van toepassing op de website van Cloud b.

Kennisgeving van wijzigingen
Het privacybeleid van Cloud b kan onderworpen worden aan wijzigingen zonder kennisgeving. U kunt op elk moment onze website bezoeken om ons huidige beleid te bekijken.

Nog vragen?
Als u nog vragen hebt over de privacypraktijken, gelieve uw vraag te e-mailen naar sales@cloudb.com.

Juridisch informatie

Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder staan vermeld.

Gebruik van het materiaal van de site

Het maakt ons niet uit wanneer individuele personen een kopie van een document of een deel van een document dat gepubliceerd is op de site gebruiken voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat onze auteursrechtelijke vermelding prominent aanwezig is op uw kopie. We vinden het ECHTER wel een probleem als u documenten, delen van documenten, logo's en andere materialen downloadt van onze site voor uw eigen commerciële doeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Eigendom van het intellectuele eigendom

Cloud b, Inc. is eigenaar van het auteursrecht van al het materiaal op deze site. Niettegenstaande enige andere vermelding of voorwaarde in deze overeenkomst blijft Cloud B, Inc. eigenaar van het auteursrecht op deze site en al het materiaal op deze site.

Cloud B, Inc. is eigenaar van de handelsmerken, dienstmerken en handelsmerken weergeven op deze site. Niets van deze site mag worden opgevat als mogelijke licentie om de handelsmerken te mogen gebruiken. Uw gebruik van de handelsmerken die worden weergegeven op deze site is strikt verboden.

Indienen van ideeën

We verwelkomen uw productideeën en suggesties. Wanneer u ons een bericht stuurt over een voorstel of nieuw idee, dan zal uw bericht niet als uw eigendom en niet confidentieel worden behandeld. Het idee wordt ons eigendom en kan al dan niet door ons gebruikt worden voor ieder doeleinde.

Garantiedisclaimer

Hoewel we erg hard werken om u te voorzien van de meest actuele en nauwkeurige informatie op onze site, garanderen we niet dat alles wat u op deze site ziet foutloos of volledig is. Noch wijzelf, noch iemand van de consultants van onze site kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of punitieve schade die voortkomt uit de toegang of het gebruik van deze website. Zonder beperking van het voorgaande is alles op deze site verstrekt aan u “ZOALS HET IS”, ZONDER DE GARANTIE VAN ENIGE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF INBREUKMAKENDHEID. Sommige rechtsgebieden staan de exclusie van geïmpliceerde garanties niet toe, zodat deze verklaring mogelijk niet van toepassing is voor u.

Behalve indien anders aangegeven, is al het materiaal van deze site beschikbaar om u te voorzien van informatie over ons bedrijf, onze producten, onze marketing en onze zakelijke handelingen. We doen geen uitspraken dat de materialen op deze site nauwkeurig of geschikt zijn voor gebruikers op locaties buiten de Verenigde Staten. Sommige software op deze site kan onderworpen zijn aan exportcontroles die worden opgelegd door de Verenigde Staten en kunnen niet gedownload of anders geëxporteerd worden naar a) een land waarvoor er in de Verenigde Staten een embargo geldt; b) iemand op de US Treasury Department's Specially Designated Nationals list of de US Commerce Department's Table of Denial Orders. Als u software downloadt, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in een land uit een van de bovenstaande beperkende lijsten.

Links

Cloud B, Inc. heeft niet alle sites die gelinkt zijn naar deze site geëvalueerd en is niet verantwoordelijk voor enige links naar deze site. Het linken naar andere sites vanaf deze site is op uw eigen risico. Door te linken naar een andere site of een link toe te staan naar deze site, steunt Cloud B, Inc. de uitbater of de inhoud van de gelinkte site niet.

Rechtskeuze

Als er geschillen optreden tussen ons betreffende uw gebruik van deze website, dan zullen deze geschillen behandeld worden volgens de wetten van de staat Californië en de federale en staatsrechtbanken van Californië hebben de exclusieve rechtspraak over alle eisen.

Geleverde provisies en volledige overeenkomst

Indien enige bepaling van deze overeenkomst niet afdwingbaar is, wordt die bepaling gescheiden van deze overeenkomst en zal deze niet van invloed zijn op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Dit is de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp.

Cloud B, Inc. kan deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving wijzigen.

©2002 Cloud b, Inc. Het Cloud b logo, Sleep Sheep & Friends, LullaBag, LullaWrap, Sleep Sheep, Twilight Turtle, Twilight Ladybug, Twilight Ladybug en alle productnamen zijn gedeponeerde handelsmerken.