Terms and Conditions

„ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ – CLOUD B

Toto jsou webové stránky společnosti Cloud b, Inc.

Kliknutím zde nám můžete poslat e-mail nebo faxy na číslo 310-781-3834.

Pokuste se prosím vyřešit všechny dotazy přes webové stránky nebo e-mailem nebo faxem, ale pokud nás budete potřebovat kontaktovat telefonicky, volejte prosím na číslo 310-781-3833.

Informace, které shromažďujeme, a o tom, jak je využíváme
Pro každého návštěvníka našich webových stránek platí, že náš webový server nerozpoznává automaticky žádné informace týkající se domén nebo e-mailových adres, adres IP, ani navigační informace.

Pokud si vyžádáte dodatečné informace nebo pokud od nás něco zakoupíte online, můžete od nás obdržet e-mail o speciálních online akcích a o dalších událostech. Pokud si nepřejete dostávat od nás do budoucna žádné e-maily, dejte nám o tom prosím vědět tím, že nám pošlete e-mail na výše uvedenou adresu a sdělíte nám, že si nepřejete dostávat od naší společnosti e-maily. E-mailové adresy nikdy neprodáváme jiným společnostem ani s nimi nijak neobchodujeme.

Pokud nám prostřednictvím online kanálu sdělíte svou poštovní adresu, můžete od nás dostávat pravidelná sdělení s informacemi o nových produktech a službách nebo o nastávajících událostech. Pokud si nepřejete dostávat od nás do budoucna poštu, dejte nám o tom prosím vědět zasláním e-mailu na adresu sales@cloudb.com. Poštovní adresy nikdy neprodáváme jiným společnostem ani s nimi nijak neobchodujeme.

Osoby, které nám prostřednictvím online kanálu sdělí svá telefonní čísla, námi mohou být telefonicky kontaktovány ohledně informací o objednávkách, které zadali online, nebo o nových produktech a službách či o blížících se událostech. Pokud si nepřejete takové telefonické hovory dostávat, dejte nám o tom prosím vědět odesláním e-mailu na výše uvedenou adresu.

Aktualizace vašich informací
Na požádání poskytneme návštěvníkům našich webových stránek přístup k unikátním identifikačním informacím, které o něm shromažďujeme (např. číslo zákazníka nebo jeho heslo), včetně informací o transakci (např. data, kdy zákazník provedl nákup, částky a typy nákupů) nebo kontaktních informací (např. jméno, adresa, telefonní číslo). Uživatelé mohou k těmto informacím získat přístup nebo je nechat aktualizovat tím, že nám pošlou e-mail na výše uvedenou adresu.

Zabezpečení
Při přenosu a příjmu údajů zákazníků na našem serveru vždy standardní používáme šifrovací technologie. Když přenášíme nebo přijímáme jisté typy citlivých informací, jako například finanční informace, přesměrujeme návštěvníky na zabezpečený server a uvědomíme je prostřednictvím vyskakovacího na našem serveru, že máme na našich fyzických prostředcích zavedena příslušná bezpečnostní opatření na ochranu proti ztrátě, zneužití nebo změně informací, které jsme od vás na našem serveru shromáždili.

Využití souborů Cookies
Cookies používáme k zaznamenávání informací relace, jako například informací o zboží, které zákazníci přidávají do svého nákupního košíku.

Inzertní servery
Nemáme uzavřeno partnerství s žádnými společnostmi provozujícími inzertní servery, ani k nim nejsme vázáni žádnými zvláštními vztahy.
 
Odkazy na jiné servery
Cloud b může příležitostně obsahovat odkazy na jiné servery. Mějte prosím na paměti, že Cloud b nezodpovídá za praktiky takových externích společností v oblasti ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám pamatovat na to, až budete z našeho serveru odcházet, že si máte přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů na všech webových serverech, které shromažďují informace umožňující identifikaci osob. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje výlučně na webové stránky společnosti Cloud b.

Vyrozumění o změnách
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Cloud b se mohou změnit bez vyrozumění. Aktuální zásady si můžete kdykoli přečíst na našich webových stránkách.

Nějaké další dotazy?
Máte-li nějaké dotazy ohledně našich praktik v oblasti ochrany osobních údajů, pošlete prosím své otázky e-mailem na adresu info@cloudb.com.


Právní informace
Používáním našich stránek jste vyjádřili souhlas s níže uvedenými pravidly a podmínkami.

Používání materiálu z tohoto Serveru
Nevadí nám, když si jednotlivec přeje pořídit si pro své osobní použití jednotlivou kopii dokumentu zveřejněného námi na tomto serveru, nebo nějaké jeho části, za předpokladu, že na jeho kopii bude neprodleně uveřejněna také naše poznámka o autorských právech. AVŠAK vadí nám, když si z našeho serveru bez našeho předchozího písemného svolení stahujete dokumenty, části dokumentů, loga, a ostatní materiály ke svým vlastním komerčním účelům.

Majetková práva k duševnímu vlastnictví
Cloud b, Inc. je vlastníkem autorských práv ke všem materiálům na tomto serveru. Bez ohledu na jakákoli jiná pravidla nebo podmínky v této dohodě si Cloud b, Inc. ponechává vlastnictví autorských práv k tomuto serveru a veškerých materiálů na tomto serveru.
Cloud b, Inc. je vlastníkem obchodních značek, servisních značek, a obchodních podob (dále jen „Obchodní značky”) vyobrazených na tomto serveru. Nic, co je obsaženo na tomto serveru, by nemělo být chápáno jako licence k používání příslušných obchodních značek. Využití obchodních značek nacházejících se na tomto serveru vámi je přísně zakázáno.

Zasílání nápadů
Uvítáme vaše nápady a návrhy o produktech. Avšak pokud nám pošlete sdělení o nějakém nově navrhovaném nápadu, bude váš návrh považován za nemajetkovou a nedůvěrnou informaci, stává se naším vlastnictvím a smíme jej použít k jakýmkoli účelům nebo jej nepoužít.

Zřeknutí záruky
Ačkoli velmi usilovně pracujeme na tom, abychom vám na tomto serveru poskytovali co nejaktuálnější a nejpřesnější informace, nezaručujeme, že vše, co na tomto serveru uvidíte, bude bezchybné nebo úplné. Ani my, ani nikdo z našich konzultantů na tomto serveru nebude zodpovídat za žádné přímé, nepřímé, náhodné, následné ani sankční škody, které by vám mohly vzniknout v důsledku vašeho přístupu na tyto webové stránky nebo v důsledku jejich používání. Aniž by bylo jakkoli omezeno předchozí, všechno na tomto serveru je vám poskytováno „TAK, JAK JE”, TEDY BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB. V některých oblastech soudní pravomoci může být vyloučení vyplývajících záruk zakázáno. Takže je možné, že se na vás toto tvrzení nebude vztahovat.

Vyjma případu, že bude výslovně uveden opak, budou všechny materiály na našem serveru zpřístupňovány za účelem poskytnout vám informace o naší společnosti, o našich produktech a o našich marketingových a obchodních operacích. Nečiníme žádná prohlášení o tom, že informace uvedené na tomto serveru jsou přesné nebo vhodné pro uživatele nacházející se mimo Spojené státy americké. Na některý software na tomto serveru se mohou vztahovat vývozní omezení uvalená Spojenými státy, a nesmí se proto stahovat ani jiným způsobem vyvážet do a) žádné ze zemí, na které Spojené státy vyhlásily embargo; b) k nikomu, kdo je na seznamu Speciálně označených státních příslušníků vydaném americkým ministerstvem financí (US Treasury Department) nebo na Tabulce zapovězených objednavatelů vydané americkou obchodní komorou. Pokud si stáhnete jakýkoli software, prohlašujete tím a zaručujete, že se nenacházíte na žádném z těchto seznamů, ani na území žádné z těchto zemí, ani v jejich moci, ani nejste jejich občanem.


Odkazy
Společnost Cloud b, Inc. nezkontrolovala žádný z následujících serverů odkazujících na tento server a nenese zodpovědnost za žádné odkazy na něj. Odkazování na jakákoli jiná místa z tohoto serveru je na vaše vlastní riziko. Zveřejněním odkazu na jiný server ani povolením odkazu na tento server nevyjadřuje společnost Cloud b, Inc. souhlas s provozovatelem onoho serveru ani s obsahem, který se na serveru, kam odkaz vede, nachází.


Volba zákona
Pokud mezi námi dojde k jakýmkoli sporům ohledně vašeho používání těchto webových stránek, pak tyto spory budou řešeny podle zákonů státu Kalifornie a výlučnou soudní pravomoc nad veškerými nároky budou mít federální a státní soudy státu Kalifornie.
Dotčená ustanovení a úplná dohoda
Bude-li kterékoli z ustanovení této dohody shledáno nevymahatelným, pak bude toto ustanovení považováno za oddělené od zbytku této dohody a neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.
Toto je celé znění dohody mezi stranami ohledně předmětné podstaty věci.
Společnost Cloud b, Inc. může tato pravidla a podmínky kdykoli bez upozornění změnit.

©2002 Cloud b, Inc.  Logo Cloud b, Ovečka na spaní a přátelé,
LullaBag, LullaWrap, Ovečka na spaní, Noční želvička, Noční beruška,
Noční beruška a všechny názvy produktů jsou registrovanými obchodními značkami.