FORTROLIGHEDSPOLITIK

FORTROLIGHEDSPOLITIK – CLOUD B
Dette er webstedet for Cloud b, Inc.

Klik her for at sende os en e-mail, eller fax
til +1-310-781-3834.

Prøv at løse alle problemer via hjemmesiden
eller via e-mail eller fax, men du skal få fat på os via telefon,
ring på +1-310-781-3833.

Oplysninger, vi indsamler, og hvordan de bruges
For hver besøgende på vores hjemmeside genkender vores webserver automatisk ingen
oplysninger vedrørende domænet eller e-mail-adressen, IP-adresserne eller navigations-
oplysninger.

Hvis du anmoder om yderligere oplysninger eller foretager et køb fra os via internettet, kan
du modtage e-mail fra os om internettilbud og andre begivenheder. Hvis du
ikke ønsker at modtage e-mails fra os i fremtiden, skal du lade os det vide ved at sende
en e-mail til os på ovenstående adresse og fortælle os, at du ikke ønsker at modtage
e-mails fra vores virksomhed. Vi sælger eller udveksler aldrig e-mail-adresser med andre virksomheder.

Hvis du giver os din postadresse på internettet, kan du periodevis modtage mails
fra os med oplysninger om nye produkter og tjenester eller kommende begivenheder. Hvis
ikke du ønsker at modtage e-mails fra os i fremtiden, skal du meddele os det
ved at sende en e-mail til info@cloudb.com. Vi sælger eller udveksler aldrig e-mail-adresser
med andre virksomheder.

Personer, der forsyner os med deres telefonnumre på internettet, kan blive
ringet op af os med oplysninger om ordrer, de har afgivet på internettet, nye
produkter og tjenester eller kommende begivenheder. Hvis du ikke ønsker at modtage sådanne
telefonopringninger, skal du meddele os det ved at sende en e-mail til ovenstående adresse.

Opdatering af dine oplysninger
På anmodning giver vi hjemmesidens besøgende adgang til unikke identifikatoroplysninger
(f.eks. kundenummer eller adgangskode), som vi beholder om dem, herunder transaktions-
oplysninger (f.eks. datoer, på hvilke kunder har foretaget køb, beløb og købs-
typer) eller kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse og telefonnummer). Kunder
kan tilgå eller få disse oplysninger korrigeret ved at sende os en e-mail på
ovenstående adresse.

Sikkerhed
Vi bruger altid branchestandardens krypteringsteknologi, når vi overfører og
modtager forbrugerdata, der udveksles med vores hjemmeside. Når vi overfører og modtager
visse typer følsomme oplysninger som pengeoplysninger, omdirigerer
vi besøgende til en sikker server og meddeler dette til besøgende via en pop-op-skærm
på vores hjemmeside. Vi har etableret korrekte sikkerhedsforanstaltninger i vores fysiske
faciliteter til beskyttelse mod det tab, misbrug eller ændring af oplysninger,
som vi har indsamlet fra dig på vores hjemmeside.

Brug af Cookies
Vi bruger cookies til at registrere sessionsoplysninger, såsom varer, som kunder lægger
i deres indkøbsvogn.

Annoncelevering
Vi er ikke partner med og har ingen særlige relationer til nogen annonceleveringsvirksomheder.
 
Links til andre websteder
Cloud b kan lejlighedsvis indeholde links til andre websteder Vær opmærksom på,
at Cloud b ikke er ansvarlig for fortrolighedspraksisser for sådanne andre websteder. Vi
opfordrer dig til at være forsigtig, når du forlader vores websted og læse fortrolighedserklæringerne
for hvert websted, der indsamler personligt identificerbare oplysninger. Denne fortroligheds-
erklæring gælder udelukkende for Cloud b's websted.

Meddelelse om ændringer
Cloud b’s fortrolighedspolitik er genstand for ændring uden varsel. Du kan til enhver tid
gå til vores websted og få vist den aktuelle politik

Yderligere spørgsmål?
Hvis du har nogen spørgsmål angående vores fortrolighedspraksisser, skal du sende en e-mail med dit
spørgsmål til info@cloudb.com


Juridiske oplysninger
Ved at bruge vores websted erklærer du dig enig i de nedenfor anførte vilkår og betingelser.

Brug af webstedets materiale
Vi har ikke noget imod, hvis enkeltpersoner ønsker at tage en enkelt kopi af et dokument eller del
af et dokument, der er offentliggjort af os på dette websted, til personlig brug, forudsat at vores
ophavsretsmeddelelse vises tydeligt på din kopi. IMIDLERTID har vi noget imod
, at du downloader dokumenter, dele af dokumenter, logoer og andre materialer
fra vores websted til dine egne kommercielle formål uden forudgående skriftligt samtykke.

Ejerskab til immateriel ejendom
Cloud b, Inc. ejer ophavsretten til alt materiale fra dette websted. Desuagtet
ethvert andet vilkår eller betingelse i denne aftale beholder Cloud b ejerskab
til ophavsretten på dette websted og alt materiale fra dette websted.
Cloud b, Inc. ejer de varemærker, tjenestemærker og det produkt-/emballagedesign ("Varemærker"), der er
vist på dette websted. Intet på dette websted må opfattes som licens
til brug af Varemærkerne. Din brug af Varemærker vist på dette websted er
strengt forbudt.

Ideforslag
Vi hilser dine produktideer og forslag velkommen. Hvis du imidlertid sender os en
besked med forslag til en ny idé, behandles din besked som ikke-privatejet
og ikke-fortrolig og bliver vores ejendom og kan eller kan ikke bruges af
os til ethvert formål.

Fraskrivelse af garanti
Selvom vi arbejder meget hårdt for at forsyne dig med de mest aktuelle og præcise oplysninger
på vores websted, garanterer vi ikke, at alt, du ser på dette websted, er fejl-
frit eller fuldstændigt. Hverken vi eller nogen af vores konsulenter for dette websted er
 ansvarlige for nogen direkte, indirekte, tilfældige, resulterende skader eller pønal erstatning,
 der opstår på grund af din adgang til eller brug af dette websted. Uden indskrænkning af
 foranstående leveres alt på dette websted "I FORHÅNDENVÆRENDE STAND", UDEN
 GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET
 TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGSEGNETHED, EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL
 ELLER IKKE-KRÆNKELSE. Nogle jurisdiktioner tillader evt. ikke udelukkelse af underforståede
 garantier, så denne erklæring er evt. ikke gældende for dig.
Undtagen som nævnt i øvrigt er alt materialet på vores websted gjort tilgængeligt
 for at give dig oplysninger om vores virksomhed, produkter, marketing-
 og forretningsdrift. Vi erklærer ikke, at materialerne indeholdt
 i dette websted er præcise eller egnede til brugere på steder uden for
 USA. Noget software på dette websted kan være underlagt eksportreguleringer,
 som USA har indført, og må ikke downloades eller på anden vis eksporteres
 til a) noget land, som USA har pålagt en embargo, b) nogen på det amerikanske
 finansministeriums liste over specielt angivne statsborgere, eller det amerikanske handels-
 ministeriums oversigt over forbudte personer/firmaer. Hvis du downloader noget software, erklærer
 og garanterer du, at du ikke befinder dig i, eller under kontrol af en stats-
 borger eller noget land på nogen af ovennævnte restriktionslister.
Links
Cloud b, Inc. har ikke gennemset nogen af det websteder, der er linket til dette websted,
 og er ikke ansvarlig for nogen links til dette websted. Din linkning til noget websted
 fra dette websted sker på din egen risiko. Ved at linke til et websted eller tillade et link
 til dette websted sanktionerer Cloud b, Inc. ikke webstedsoperatøren eller indholdet
 af det linkede websted.
Lovvalg
Hvis nogen tvist opstår mellem os angående dit brug af dette websted, skal sådanne
 tvister løses i henhold til lovene i staten Californien i USA,
 og føderale og delstatsretter i Californien har udelukkende jurisdiktion
 over alle krav.
Forkyndte bestemmelser og hele aftalen
Hvis nogen bestemmelse i denne aftale ikke kan håndhæves, anses
 den bestemmelse for adskilt fra denne aftale og påvirker ikke gyldigheden og eksigibiliteten
 for de resterende bestemmelser.
Dette er hele aftalen mellem parterne i relation til sagens genstand.
Cloud b, Inc. kan modificere disse vilkår og betingelser til enhver tid og uden
 varsel.

©2002 Cloud b, Inc. Cloud b's logo, Sleep Sheep & Friends,
LullaBag, LullaWrap, Sleep Sheep, Twilight Turtle,
Twilight Ladybug, Twilight Ladybug og alle produktnavne er registrerede varemærker.