Polityka prywatności

Warunki
POLITYKA PRYWATNOŚCI – CLOUD B
To strona internetowa Cloud b Inc.

Kliknij tutaj, aby przesłać nam e-mail lub faks na numer 310-781-3834.

Prosimy spróbować rozwiązać wszelkie kwestie za pośrednictwem strony internetowej, wiadomości e-mail lub faksu. W przypadku chęci skontaktowania się z nami telefonicznie, prosimy dzwonić pod numer 310-781-3833.

Zbierane informacje oraz sposób ich wykorzystania
Przy każdorazowym wejściu na naszą stronę internetową nasz serwer nie rozpoznaje automatycznie informacji na temat domeny, adresu mailowego, adresu IP lub informacji nawigacyjnych.

W przypadku wymagania dodatkowych informacji lub zakupu online możesz otrzymać od nas e-mail o specjalnych ofertach lub innych wydarzeniach. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości e-mail, prosimy o przesłanie na wskazany powyżej adres mailowy informacji, że nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail od naszej firmy. Nigdy nie sprzedajemy adresów e-mail ani nie wymieniamy ich z innymi firmami.

Jeśli przekażesz nam swój adres domowy, masz szansę otrzymywać od nas korespondencję z informacjami o naszych nowych produktach, usługach oraz nadchodzących wydarzeniach. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas listów, prosimy o poinformowanie nas o tym drogą mailową na adres sales@cloudb.com. Nigdy nie sprzedajemy adresów e-mail ani nie wymieniamy ich z innymi firmami.

Osoby, które przekażą nam swój numer telefonu online, mogą otrzymać od nas telefon w sprawie zamówień dokonanych online, nowych produktów, usług i nadchodzących wydarzeń. Jeśli nie chcesz, abyśmy kontaktowali się z tobą telefonicznie, prosimy o przekazanie nam takiej informacji drogą mailową na powyższy adres.

Aktualizacja informacji
Na życzenie zapewniamy osobom odwiedzającym naszą stronę indywidualne dane identyfikacyjne (np. numer klienta lub hasło), które o nich przechowujemy, w tym informacje na temat transakcji (np. daty dokonania zakupu, kwoty oraz rodzaju zamówienia) lub informacje kontaktowe (np. nazwisko, adres, numer telefonu). Klienci mogą uzyskać dostęp do tych informacji lub je edytować poprzez wysłanie nam wiadomości e-mail na powyższy adres.

Zabezpieczenia
Zawsze stosujemy technologię szyfrowania o standardzie branżowym przy przetwarzaniu i otrzymywaniu danych klienta wymienianych podczas korzystania z naszej strony. Przy przetwarzaniu oraz otrzymywaniu określonego typu danych wrażliwych, takich jak informacje finansowe, przekierowujemy osoby odwiedzające stronę do bezpiecznego serwera i informujemy je poprzez wyskakujące okno na naszej stronie. Podjęliśmy odpowiednie środki zabezpieczające w naszych obiektach, aby chronić zebrane informacje przed ich utratą, nadużyciem lub zmianą.

Wykorzystanie plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie, aby zapisywać informacje z sesji, np. produkty, które klient dodał do koszyka.

Dodatkowe serwery
Nie współpracujemy i nie utrzymujemy specjalnej relacji z jakąkolwiek firmą serwerową.

Odnośniki do innych stron
Cloud b może czasami umieszczać odnośniki do innych stron. Cloud b nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności innych stron. Przy opuszczaniu naszej strony zachęcamy do zwrócenia uwagi oraz przeczytania polityki prywatności każdej ze stron, która zawiera informacje pozwalające na identyfikację osobistą. Polityka prywatności ma zastosowanie jedynie dla strony internetowej Cloud b.

Powiadomienie o ewentualnych zmianach
Polityka prywatności Cloud b może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W każdym momencie możesz odwiedzić naszą stronę, aby przejrzeć bieżącą politykę.

Dodatkowe pytania?

W przypadku jakichkolwiek pytań na temat polityki prywatności, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail wraz z pytaniem na adres sales@cloudb.com.

Informacje prawne

Poprzez korzystanie z naszej strony wyraziłeś zgodę na warunki wymienione poniżej.

Wykorzystanie materiałów na stronie

Wyrażamy zgodę na kopiowanie dokumentów lub ich części umieszczonych przez nas na stronie dla celów własnych, pod warunkiem że informacja o naszych prawach autorskich jest zaznaczona na kopii. JEDNAK nie wyrażamy zgody na ściąganie dokumentów lub ich części, logo oraz innych materiałów z naszej strony dla użytku komercyjnego bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody.

Własność intelektualna

Cloud b, Inc. zastrzega sobie prawa autorskie do wszystkich materiałów zawartych na stronie. Niezależnie od jakichkolwiek innych warunków w tej umowie Cloud b, Inc. zachowuje wszelkie prawa autorskie do niniejszej strony oraz do wszystkich materiałów na niej zawartych.

Cloud b, Inc. posiada prawo do znaków handlowych, znaków usługowych oraz opakowania („Znaki towarowe”) zamieszczonych na niniejszej stronie. Nic na tej stronie nie powinno być interpretowane jako prawo do korzystania ze znaków handlowych. Jakiekolwiek użycie zamieszczonych na stronie znaków towarowych jest surowo zabronione.

Państwa opinia

Cieszymy się z nadsyłanych pomysłów i sugestii dotyczących produktów. Proszę mieć na uwadze fakt, że przesyłane propozycje i sugestie zostaną potraktowane przez nas jako nieopatentowane oraz niepoufne i staną się naszą własnością, z której możemy, ale nie musimy skorzystać.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Staramy się, aby informacje zawarte na naszej stronie były jak najbardziej aktualne i poprawne, nie odpowiadamy jednak za ewentualne błędy lub braki. Nie jesteśmy odpowiedzialni, podobnie jak nasi konsultanci, za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe oraz domniemane szkody wynikające z wejścia na niniejszą stronę internetową bądź skorzystania z niej. Bez ograniczania powyższego wszystkie treści na niniejszej stronie są zamieszczone w sposób taki „JAKI JEST”, BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŻONEJ BĄDŹ DOMNIEMANEJ GWARANCJI, ZAWIERAJĄC, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO NICH, DOMNIEMANE GWARANCJE ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. Niektóre jurysdykcje mogą nie pozwolić na pominięcie domniemanych gwarancji, wtedy niniejsza deklaracja nie ma zastosowania w Państwa przypadku.

O ile nie określono inaczej, wszystkie materiały na naszej stronie zostały udostępnione w celu przekazania informacji na temat naszej firmy, produktów oraz operacji marketingowych i biznesowych. Nie gwarantujemy, że materiały zamieszczone na niniejszej stronie są poprawne oraz odpowiednie dla użytkowników mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi. Część oprogramowania na niniejszej stronie może podlegać kontrolom eksportowym nałożonym przez Stany Zjednoczone i nie będzie można ich ściągać lub w inny sposób wywieźć do a) krajów, na które Stany Zjednoczone nałożyły embargo; b) przez osoby znajdujące się na liście Specially Designated Nationals stworzonej przez Ministerstwo Finansów Stanów Zjednoczonych lub Table of Denial Orders Wydziału Handlu Stanów Zjednoczonych. Jeśli ściągasz jakiekolwiek oprogramowanie, oświadczasz i gwarantujesz, że nie mieszkasz w kraju wymienionym na żadnej z powyższych list lub nie podlegasz jego kontroli.

Odnośniki

Firma Cloud b, Inc. nie sprawdziła jakiejkolwiek lub wszystkich stron połączonych z niniejszą stroną i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek odnośniki do tej strony. Korzystanie z odnośników do jakichkolwiek stron z niniejszej strony odbywa się na własne ryzyko. Przy korzystaniu z odnośników do strony lub zezwalaniu na przekierowanie do tej strony Cloud b, Inc. nie odpowiada za operatora strony lub treści znajdujące się na przekierowanej stronie.

Wybór prawa

W przypadku zaistnienia sporów dotyczących korzystania z niniejszej strony internetowej powinny być one rozwiązane zgodnie z prawem Stanu Kalifornia, a sąd federalny i stanowy Stanu Kalifornia powinien mieć wyłączną jurysdykcję nad sprawą.

Postanowienia oraz całość umowy

Jeśli jakiekolwiek postanowienie umowy jest niewykonalne, to postanowienie uznaje się za nieważne dla tej umowy i nie wpływa ono na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Tak brzmi całość umowy między stronami w związku z przedmiotem umowy.

Cloud b, Inc. może zmienić powyższe warunki w każdym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

©2002 The Cloud b, Inc. Logo, Sleep Sheep & Friends, LullaBag, LullaWrap, Sleep Sheep, Twilight Turtle, Twilight Ladybug, Twilight Ladybug oraz inne nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi Cloud b, Inc.