Personuppgiftspolicy

Villkor

SEKRETESSPOLICY – CLOUD B

Detta är webbsidan för Cloud b, Inc.

Klicka här för att skicka oss ett e-postmeddelande eller skicka fax till oss på 001-310-781-3834.

Vi ber dig att försöka lösa alla frågor via webbsidan eller via e-post eller fax, men om du behöver nå oss per telefon, vänligen ring 001-310-781-3833.

Information vi samlar in och hur den används
Vår webbserver känner automatiskt inte igen någon information om domän eller e-postadress, IP-adresser eller navigeringsinformation hos våra besökare.

Om du ber om mer information eller köper från oss på nätet, kommer du automatiskt att få e-post från oss om olika nät-erbjudanden och evenemang. Om du inte vill ta emot e-post från oss i fortsättningen, meddela oss då genom att skicka en e-post till den ovanstående adressen och tala om att du inte vill ta emot e-post från vårt företag. Vi säljer aldrig och byter aldrig e-postadresser med andra företag.

Om du ger din postadress till oss på nätet, kan du få utskick från oss ibland med information om nya produkter och tjänster eller kommande evenemang. Om du vill sluta att få post ifrån oss, så meddela oss gärna genom att skicka ett e-postmeddelande till sales@cloudb.com. Vi säljer aldrig och byter aldrig postadresser med andra företag.

Personer som ger sina telefonnummer till oss på nätet, kan få telefonsamtal från oss med information om beställningar de lagt online, nya produkter och tjänster eller kommande evenemang. Om du inte vill få sådana telefonsamtal, vänligen meddela oss genom att skicka e-post till ovanstående adress.

Uppdatera din information
En besökare kan begära tillgång till unik information (t ex kundnummer eller lösenord) som vi har om dem, inklusive information om transaktionen (t.ex. datum då kunden handlat, mängder och typer av köp) eller kontaktinformation (t.ex. namn, adress, telefonnummer). Konsumenter kan få tillgång till eller rätta till denna information genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på ovanstående adress.

Säkerhet
Vi använder alltid av branschstandardiserad krypteringsteknik när du överför och tar emot data med och från vår webbsida. När vi överför och tar emot vissa typer av personuppgifter såsom finansiell information, omdirigerar vi besökare till en säker server och meddelar besökarna om detta via ett pop-up-meddelande på vår webbplats. Vi har lämpliga säkerhetsåtgärder på plats i vår fysiska utrustning för att skydda mot förlust, missbruk eller förändring av information som vi har samlat in från dig på vår webbplats.

Användning av cookies
Vi använder cookies för att spara sessionsinformation, såsom objekt som konsumenterna lägger i sina kundvagnar.

Annonsservrar
Vi samarbetar inte med eller har särskilda förbindelser med något annonsserver-företag.

Länkar till andra webbplatser
Cloud b kan ibland innehålla länkar till andra webbplatser. Observera att Cloud b inte bär ansvar för de andra webbplatsernas sekretesspolicy. Vi uppmuntrar dig att vara uppmärksam på när du lämnar vår webbplats och att läsa sekretesspolicyn alla webbplatser som samlar in personligt identifierbar information. Denna sekretesspolicy gäller enbart Cloud b:s webbplats.

Meddelande om förändringar
 Cloud b:s sekretesspolicy kan ändras utan föregående meddelande. När som helst kan du besöka vår webbplats för att granska den aktuella policyn.

Ytterligare frågor?
Om du har några frågor om våra sekretessregler, vänligen e-posta din fråga till sales@cloudb.com .

Juridisk information

Genom att använda vår webbplats samtycker du till de villkor som anges nedan.

Användning av webbplatsens material

Vi har inget emot om enskilda individer vill göra en kopia av en handling eller en del av ett dokument som publiceras av oss på denna webbplats för personligt bruk, under förutsättning att våra copyright-meddelanden visas tydligt på din kopia. DÄREMOT har vi något emot om du hämtar dokument, delar av dokument, logotyper och annat material från vår webbplats för egna kommersiella ändamål utan föregående skriftliga godkännande från oss.

Immateriell äganderätt

Cloud b, Inc. äger upphovsrätten till allt material på denna webbplats. Oavsett övriga villkor i detta avtal, behåller Cloud b, Inc. äganderätten till copyright på den här webbplatsen och allt material på den här webbplatsen.

Cloud b, Inc. äger varumärken, servicemärken och varumärkets helhetsintryck ("varumärken") som visas på denna webbplats. Inget på denna webbplats skall uppfattas som ett tillstånd att använda varumärken. Det är strängt förbjudet för dig att använda varumärken som visas på webbplatsen.

Insända idéer

Vi välkomnar dina produktidéer och förslag. Men om du skickar oss ett meddelande om en ny idé så kommer ditt meddelande att behandlas som icke-patentskyddat och icke-konfidentiellt och blir vår egendom och kan komma att användas av oss i alla syften.

Friskrivning från garantiansvar.

Vi jobbar hårt för att förse dig med den mest aktuella och korrekta informationen på vår webbplats, dock kan vi inte garantera att allt du ser på denna webbplats är felfritt eller komplett. Varken vi eller någon av våra konsulter för den här webbplatsen kommer att vara ansvariga för några direkta, indirekta, oavsiktliga, följdskador eller straffbara skador som uppstått i samband med din åtkomst till eller användning av den här webbplatsen. Utan begränsningar i föregående tillhandahålls allt på denna webbplats "I BEFINTLIGT BRUK" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDD SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT SYFTE OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG. Vissa rättsskipningsområden kanske inte tillåter att underförstådda garantier undantages, så detta undantag kanske inte gäller dig.

Utom när annat anges, görs allt material på vår webbplats tillgängligt för att förse dig med information om vårt företag, produkter, marknadsföring och affärsverksamhet. Vi gör inga utfästelser att det material som finns på denna webbplats är korrekt eller lämpligt för användare på platser utanför USA. En del program på den här webbplatsen kan vara föremål för exportkontroll som införts av Förenta staterna och kan inte laddas ner eller på annat sätt exporteras till a) något land som USA har embargo mot. b) någon på oss det amerikanska finansdepartementets lista "Specially Designated Nationals" eller Förenta staternas handelsdepartements Denial Orders. Om du hämtar någon programvara garanterar du att du inte befinner dig i, eller står under kontroll av en nation eller något land som ingår i någon av de ovan nämnda listorna.

Länkar

Cloud b, Inc. har inte granskat några webbplatser kopplade till den här webbplatsen och ansvarar inte för eventuella länkar till denna webbplats. Du länkar dig vidare till andra webbplatser från den här webbplatsen på egen risk. Att länka till en webbplats eller tillåta en länk till denna webbplats innebär inte att Cloud b, Inc. stöder huvudmannen eller innehållet på den länkade webbplatsen.

Val av lag

Om tvister uppkommer angående din användning av denna webbplats, skall sådan tvist lösas i enlighet med gällande lagar i staten Kalifornien och de federala och statliga domstolarna i Kalifornien har exklusiv behörighet i alla anspråk.

Genomdrivbara bestämmelser och hela avtalet

Om någon bestämmelse i detta avtal inte är verkställbar skall dessa bestämmelser anses vara skilda från detta avtal och skall inte påverka giltigheten eller verkställbarheten för återstående villkor.

Detta är det fullständiga avtalet mellan parterna gällande ärendet.

Cloud b, Inc. kan komma att ändra dessa villkor när som helst och utan föregående meddelande.

©2002 Cloud b, Inc. Cloud b-logotypen, Sleep Sheep & Friends, LullaBag, LullaWrap, Sleep Sheep, Twilight Turtle, Twilight Ladybug, Twilight Ladybug och alla produktnamn är registrerade varumärken.