Privacy Policy

PRIVACY POLICY – CLOUD B

นี่คือเว็บไซต์ของบริษัท Cloud b

คลิกที่นี่เพื่อส่งอีเมล์หาเราหรือส่งแฟกซ์หาเราที่เบอร์ 310-781-3834.

กรุณาแก้ไขทุกปัญหาทางเว็บไซต์ หรือทางอีเมล์หรือทางแฟกซ์ แต่ถ้าคุณอยากติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์ ติดต่อเราได้ที่เบอร์ 310-781-3833.

เราจะนำข้อมูลที่เราได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร
สำหรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา Web server ของเราจะไม่บันทึกความจำ domain หรือ อีเมล์รวมทั้ง IP address ของคุณโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ คุณอาจจะได้รับอีเมล์จากเราเกี่ยวกับสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับจากการสั่งซื้อออนไลน์และกิจกรรมอื่นๆ แต่ถ้าคุณไม่ต้องการรับอีเมล์จากเรา กรุณาแจ้งความประสงค์โดยการส่งอีเมล์มาหาเราตามที่อยู่ด้านบน เราไม่เคยขายหรือแลกอีเมล์กับบริษัทฯอื่น

ถ้าคุณให้รายละเอียดที่อยู่ของคุณผ่านทางออนไลน์ เราอาจจะส่งจดหมายแจ้งข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการใหม่หรือกิจกรรมอื่นๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปให้แก่คุณตามที่อยู่ที่คุณได้ให้ไว้ ถ้าคุณไม่ต้องการรับจดหมายจากเรา กรุณาแจ้งความประสงค์ของคุณโดยส่งอีเมลมาที่ sales@cloudb.com. เราไม่เคยขายหรือแลกอีเมล์กับบริษัทฯอื่น

ถ้าคุณระบุเบอร์โทรศัพท์ผ่านทางออนไลน์ คุณอาจจะได้รับโทรศัพท์จากเราแจ้งให้ทราบถึงยอดสั่งซื้อที่คุณได้สั่งทางออนไลน์ไว้รวมทั้งบริการและสินค้าใหม่และกิจกรรมอื่นๆที่จะเกิดขึ้นต่อไป ถ้าคุณไม่ต้องการรับจดหมายจากเรา กรุณาแจ้งความประสงค์ของคุณโดยส่งอีเมลมาที่ sales@cloudb.com. เราไม่เคยขายหรือแลกอีเมล์กับบริษัทฯอื่น

อัพเดทข้อมูลของคุณ
ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงค่าเอกลักษณ์ (Unique Identifier) (เช่น หมายเลขของลูกค้า หรือรหัสลับ) ตามที่ร้องขอ ซึ่งเราเก็บเป็นความลับอย่างดีรวมทั้งข้อมูลในการสั่งซื้อสินค้า (เช่น วันที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า จำนวนที่สั่งซื้อ และชนิดของการสั่งซื้อ) หรือเบอร์ติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์) ลูกค้าสามารถเข้าระบบหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยส่งอีเมลมาหาเราตามอีเมลที่ระบุไว้ข้างต้น

ความปลอดภัย
เราใช้เทคโนโลยี industry-standard encryption สำหรับการโอนเงินและรับทราบข้อมูลของลูกค้าที่แลกเปลี่ยนในเว็บไซต์ของเรามาโดยตลอด เมื่อเราโอนหรือได้รับข้อมูลบางอย่างที่เป็นความลับส่วนบุคคล อาทิ ข้อมูลทางการเงิน เราจะส่งข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ไปยัง Server ที่มีความปลอดภัย และแจ้งให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบผ่านหน้าจอ pop-up บนเว็บไซต์ของเรา ระบบคอมพิวเตอร์ของเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการสูญหาย การฝ่าฝืน หรือการแก้ไขข้อมูลที่เราได้รวบรวมจากคุณในเว็บไซต์ของเรา

การใช้ Cookies
เราใช้ cookies ในการบันทึกข้อมูล อาทิ สินค้าที่ลูกค้าคลิกใส่ในตะกร้าสินค้า

Ad Servers
เราไม่ได้เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท ad server รายใด

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
ในเว็บไซต์ของ Cloud b อาจมีการแสดง Links เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นบ้างเป็นบางครั้ง แต่ Cloud b จะไม่รับผิดชอบกับการกระทำของเว็บไซต์อื่นๆ เราขอให้คุณระมัดระวังเมื่อคุณจะออกจากเว็บไซต์ของเรา และอ่านPrivacy Policyของแต่ละเว็บไซต์ซึ่งเก็บข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคลให้ละเอียด Privacy Policyนี้เป็นของเว็บไซต์ Cloud b แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

การแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
เราขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง Privacy Policy ของ Cloud b โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราเพื่อรับทราบถึง Privacy Policy ฉบับล่าสุดเวลาไหนก็ได้

คำถามเพิ่มเติม?
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเรา สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ sales@cloudb.com.

ข้อมูลทางกฎหมาย

ในการใช้เว็บไซต์ของเรา คุณได้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับดังรายละเอียด

การใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์

เราอนุญาตให้คัดลอกเอกสารหรือบางส่วนของเอกสารในเว็บไซต์ของเราสำหรับการใช้ส่วนบุคคล ถ้ามีการอ้างอิงถึงลิขสิทธิ์ของเราอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ดี เราไม่อนุญาตให้คุณดาวน์โหลดเอกสาร บางส่วนของเอกสาร โลโก้ และข้อมูลอื่นๆจากเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์โดยไม่มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท Cloud b เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์ Cloud b แต่เพียงผู้เดียว และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ trade dress (เครื่องหมายการค้า) ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่จะตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้ “เครื่องหมายการค้า” ห้ามคุณนำเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ไปใช้อย่างเด็ดขาด

การส่งต่อแนวคิด เรายินดีรับฟังแนวคิดสินค้าและคำแนะนำของคุณ อย่างไรก็ดี ถ้าคุณส่งข้อความมาหาเราเกี่ยวกับการนำเสนอแนวคิดใหม่ ข้อความของคุณอาจถูกพิจารณาว่าปลอดกรรมสิทธิ์หรือไม่เป็นความลับและกลายมาเป็นทรัพย์สินของเรา และเราอาจจะหรืออาจจะไม่ได้นำแนวคิดของคุณไปใช้ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม

การส่งต่อแนวคิด

เรายินดีรับฟังแนวคิดสินค้าและคำแนะนำของคุณ อย่างไรก็ดี ถ้าคุณส่งข้อความมาหาเราเกี่ยวกับการนำเสนอแนวคิดใหม่ ข้อความของคุณอาจถูกพิจารณาว่าปลอดกรรมสิทธิ์หรือไม่เป็นความลับและกลายมาเป็นทรัพย์สินของเรา และเราอาจจะหรืออาจจะไม่ได้นำแนวคิดของคุณไปใช้ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม

ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

แม้ Cloud b ทำงานอย่างหนักเพื่อรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความผิดพลาดและการตกหล่นต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางกรณี Cloud b หรือทีมที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดชอบหรือชดใช้ต่อท่านสำหรับความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง โดยบังเอิญ โดยมีความเกี่ยวเนื่อง โดยอ้อม หรือเป็นความเสียหายที่มีโทษอันเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์นี้ได้ เพียงเท่าที่กฎหมายให้อนุญาตไว้ ท่านตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้เว็บไซต์หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของท่านอยู่ในความเสี่ยงภัยของท่านเองทั้งสิ้น เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งปวงที่ส่งมอบให้แก่ท่านผ่านทางเว็บไซต์ จัดหาให้ “ตามที่เป็นอยู่” เพื่อการใช้ของท่าน โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือการรับประกันโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงการรับประกันโดยปริยายทั้งปวงเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใด กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดสิทธิ นอกเหนือจากข้อกำหนดตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ข้อมูลทุกอย่างที่ระบุในเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานด้านการตลาด และธุรกิจของเราเท่านั้น เราไม่รับรองว่าข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ถูกต้องหรือเหมาะสมที่ผู้ใช้จะนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไปใช้นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซอฟแวร์บางตัวในเว็บไซต์นี้ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของประเทศสหรัฐอเมริกาและห้ามดาวน์โหลดหรือส่งออกไปยัง 1) ประเทศใดๆก็ตามที่อยู่ภายใต้ข้อห้ามการส่งสินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา 2) ให้บุคคลใดที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา (U.S. Treasury Department List of Specially Designated Nationals) และมีชื่อใน Table of Deny Orders ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา (U.S. Commerce Department's Table of Deny Orders) ดังนั้นการที่ท่านซอฟแวร์ใดๆก็ตาม ท่านได้รับรองและรับประกันว่าท่านไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศดังกล่าวหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของประเทศดังกล่าวหรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนักในประเทศดังกล่าวหรือมีชื่ออยู่ในรายชื่อดังกล่าว

การเชื่อมโยง

บริษัท Cloud b ไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงอยู่ในเว็บไซต์ของเราและไม่ขอรับผิดชอบต่อเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าว การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เป็นความเสี่ยงของคุณเอง การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรืออนุญาตให้มีการแนะนำเว็บไซต์อื่นๆ ในเว็บไซต์ของเรา บริษัท Cloud b ไม่ขอรับรองถึงความปลอดภัยของผู้ดำเนินการเว็บไซต์นั้นๆ หรือข้อมูลในเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมโยงในหน้าเว็บไซต์ของเรา

หลักในการเลือกกฎหมาย

หากเกิดข้อพิพาทขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับการตัดสินตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียและศาลรัฐบาลกลาง และศาลมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีอำนาจโดยเด็ดขาดในการพิจารณาข้อพิพาทเหล่านั้น

ข้อสงวนและข้อตกลงทั้งหมด

ในกรณีที่ข้อสัญญาใดในสัญญาฉบับนี้ถูกหรือถือว่าถูกชี้ขาดว่าไม่มีผลใช้บังคับหรือไม่สมบูรณ์ ให้ข้อสัญญาต่างๆส่วนที่เหลือในสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับได้และยังคงสมบูรณ์ และไม่กระทบกระเทือนความสมบูรณ์ของบรรดาข้อสัญญาที่เหลือนั้นๆ
นี่คือข้อตกลงร่วมกันทั้งหมดระหว่างทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
บริษัท Cloud b ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระเบียบข้อบังคับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

©2002 Cloud b, Inc. โลโก้ Cloud b , Sleep Sheep & Friends, LullaBag, LullaWrap, Sleep Sheep, Twilight Turtle, Twilight Ladybug, Twilight Ladybug และชื่อของสินค้าที่ได้รับเครื่องหมายการค้าทุกชนิด