การขนส่งและคืนสินค้า

นโยบายการรับประกัน (Warranty Policy)

1) ตุ๊กตาผ้า (รอยตะเข็บขาด เป็นรู ฯลฯ) : รับประกัน 90 วัน-สามารถขยายระยะเวลารับประกันนานที่สุดเป็น 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อโดยนำใบเสร็จมายืนยันหรือรับประกัน 1 ปีนับจากวันที่ผลิต
2) อุปกรณ์ไฟฟ้า : ขยายระเวลารับประกันเป็น 24 เดือนนับจากวันที่ผลิตหรือตามวันที่ซื้อที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน

***กรณีที่เกิดความชำรุดขึ้นพร้อมกัน เราจะพิจารณาจากชนิดของความชำรุดที่เกิดขึ้นและตัดสินว่าจะใช้เงื่อนไขไหนต่อไป***/p>

นโยบายการคืนสินค้าหมายความว่าอย่างไร?

สินค้าที่จะนำมาคืนต้องมีสภาพสมบูรณ์ 100% มีสภาพเดิมเหมือนตอนซื้อและอยู่ในสภาพที่นำมาขายต่อได้และต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์รวมทั้งมีอุปกรณ์เสริมตามเดิม

ลูกค้าจะคืนสินค้าที่ซื้อไปที่ร้านค้าปลีกหรือที่ได้รับเป็นของขวัญได้อย่างไร?

ลูกค้าที่ต้องการคืนสินค้าสามารถนำสินค้าทุกชนิดที่ซื้อมาจากร้านค้าปลีกมาคืนได้ที่ร้านค้าปลีกของเราทุกสาขาตามที่ลูกค้าสะดวก Cloud b รับประกันสินค้ากลุ่มตุ๊กตาผ้าเป็นเวลา 30 วัน นับจากวันที่ซื้อ สินค้ากลุ่มไฟฟ้าเป็นเวลา 90 วัน นับจากวันที่ซื้อ คุณต้องนำสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบเสร็จของการ์ดของขวัญให้แก่ร้านค้าปลีกเพื่อยืนยันวันที่ซื้อสินค้า และร้านค้าจะดำเนินการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าให้

ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการขนส่งทางเรือ?

หากคุณซื้อสินค้าโดยตรงผ่านเว็บไซต์ Cloudb.com และคุณส่งคืนสินค้าที่ทาง Cloud b จัดส่งให้ชำรุดหรือที่เสียหายจากการขนส่ง เราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมด อย่างไรก็ดี หากมีการส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนสินค้าชำรุดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของ Cloud b ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งในการนำสินค้าส่งคืนโกดังเก็บสินค้า

ในกรณีที่คุณดำเนินการส่งสินค้าเพื่อขอเงินคืน คุณจะไม่สามารถขอเงินคืนในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้

มีค่าธรรมเนียมในการคืนสินค้าหรือไม่?

เราเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนสินค้าสำหรับการขอเงินคืนสินค้าที่ซื้อจากทาง Cloudb.com โดยตรงและไม่ชำรุดที่ 15% แต่เราไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการคืนสินค้าสำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้า

ลูกค้าสามารถดำเนินการขออนุมัติรับคืนสินค้าได้อย่างไร?

กรุณากรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่เราจะได้ดำเนินการขั้นตอนการคืนสินค้าต่อไปและเพื่อรับประกันถึงการบริการลูกค้าที่ดีเลิศ:

 1. สรุปรายละเอียดของปัญหาหรือสาเหตุการคืนสินค้าอย่างย่อ
 2. ข้อมูลติดต่อของคุณอย่างครบถ้วน
  • ชื่อ-นามสกุล
  • ที่อยู่
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • อีเมล์
 3. ข้อมูลการซื้อ
  • ใบเสร็จหรือเลขที่ใบแจ้งหนี้
  • ชื่อร้านค้าปลีก
  • วันที่ซื้อ
 4. ข้อมูลการผลิต
  • สินค้ากลุ่มเสียง สัมผัส และกลิ่นที่ช่วยในการผ่อนคลาย ประกอบไปด้วย Sleep Sheep, Sleep Sheep on the Go, Gentle Giraffe, Gentle Giraffe on the Go, Dozy Dolphin on the Go, Mimicking Monkey, Polar Cuddle Cub, Poufs, Pillows, Puppets
  • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในการผลิตจากป้ายขนาดเล็กสีขาวที่ติดอยู่กับป้ายแนะนำวิธีดูแลรักษา:
   • วันที่ในการผลิต
   • เลขที่ใบสั่งซื้อ
  • สินค้าตระกูล : Twilight Turtles, Twilight Ladybugs, Twilight Sea Turtle
  • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในการผลิตจากช่องใส่แบตเตอรี่โดยจะอยู่ด้านนอกของช่องใส่แบตเตอรี่หรือบนสติ๊กเกอร์สีขาวขนาดเล็กที่ติดอยู่ด้านล่างของช่องใส่แบตเตอรี่
   • วันที่ในการผลิต
   • เลขที่ใบสั่งซื้อ
  • Lullawraps Lullabags และผ้าห่ม
  • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในการผลิตจากป้ายขนาดเล็กสีขาวที่ติดอยู่กับป้ายแนะนำวิธีดูแลรักษา:
   • วันที่ในการผลิต
   • เลขที่ใบสั่งซื้อ

คุณสามารถส่งคำร้องขอคืนสินค้ามาได้ที่ cs@cloudb.com

คุณสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับสินค้าของเรามาได้ที่ info@cloudb.com